Valminud on Hansa Floor uus moodne koduleht koostöös Internetiteenused OÜ-ga.